Ο οίκος MASTELLI S.r.l με περισσότερα από 70 χρόνια κλινικής έρευνας και εμπειρίας στη μοριακή Βιοτεχνολογία, αποτελεί σήμερα την πρωτοπόρο εταιρεία σε πεδίο έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής και διάθεσης υψηλής ποιότητας Πολυνουκλεοτιδίων για ενδο-αρθρική χορήγηση, τα οποία και έχει κατοχυρώσει παγκοσμίως με την επωνυμία CONDROTIDE®.  Για την παρασκευή του προϊόντος αυτού ακολουθείται μια ειδική βιοτεχνολογική επεξεργασία ιχθυοκαλλιεργειών ανθρώπινης κατανάλωσης, με τους πλέον αυστηρούς ελέγχους και τις ανώτατες προδιαγραφές ανάλυσης και καθαρότητας των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται, έτσι ώστε να αποφεύγεται πλήρως ο κίνδυνος τυχόν επιμολύνσεων και να εξασφαλίζεται η μέγιστη ασφάλεια και ανεκτότητα του τελικού προϊόντος χορήγησης.

Mastelli - Bio-Pharmaceutical Company Sanremo
www.mastelli.com