Ο κατάλογος των προϊόντων μας περιλαμβάνει φαρμακευτικά, διαγνωστικά, κτηνιατρικά και ΜΥΣΥΦΑ προϊόντα που καλύπτουν σημαντικές ανάγκες της ελληνικής φαρμακευτικής αγοράς. Οι συνεργάτες μας αναπτύσσουν και παράγουν προϊόντα υγείας με χρήση στην Καρδιολογία, την Αιματολογία, τη Φλεγμονή, τις Λοιμώξεις, τη Γαστρεντερολογία και τον Πόνο.

Εκπροσωπούμε υπερήφανα στην Ελλάδα τους ακόλουθους συνεργάτες:

Hameln Pharma Abanta Pharma

 

Συνεργαζόμαστε με την εταιρεία Pharmanimal για την παροχή εξειδικευμένων κτηνιατρικών προϊόντων.