Στην ATP Pharma είμαστε αφοσιωμένοι στην παροχή βελτιωμένων λύσεων για την υγεία, προσφέροντας μοναδικά προϊόντα που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή των ανθρώπων και να καλύψουν τις ανάγκες των παρόχων υπηρεσιών υγείας.

Ενδιαφερόμαστε για την εκπροσώπηση εταιριών και την διακίνηση φαρμακευτικών, διαγνωστικών, κτηνιατρικών και ΜΥΣΥΦΑ προϊόντων, με έμφαση σε προϊόντα εξειδικευμένης αγοράς (niche market) που έχουν άδεια κυκλοφορίας στην Ευρώπη.

Εάν ενδιαφέρεστε να συνεργαστείτε με την ATP Pharma, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.