Στις άμεσες φιλοδοξίες μας περιλαμβάνονται:

  1. Η προμήθεια της ελληνικής αγοράς με υψηλής ποιότητας, οικονομικά φαρμακευτικά προϊόντα
  2. Η εισαγωγή νέων προϊόντων στο χαρτοφυλάκιό μας 
  3. Η διεύρυνση του δικτύου των συνεργατών μας
  4. Η αύξηση του μεριδίου μας στην φαρμακευτική αγορά

Επιδιώκοντας αυτούς τους στόχους, οραματιζόμαστε την εδραίωση μιας υγειούς, αξιόπιστης και δυναμικής επιχείρησης που θα ωφελήσει την ελληνική φαρμακευτική αγορά και -πάνω από όλα- τους Έλληνες ασθενείς.