Η ATP Pharma είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη ελληνική φαρμακευτική εταιρεία που εδρεύει στην Αθήνα. Εστιάζεται στην εισαγωγή και διακίνηση εγκεκριμένων φαρμακευτικών, διαγνωστικών, κτηνιατρικών και ΜΥΣΥΦΑ προϊόντων που βρίσκονται σε υψηλή ζήτηση, σε συνεργασία με Ευρωπαίους παραγωγούς - προμηθευτές.

H ATP Pharma έχει ιδρυθεί από ανθρώπους με εμπειρία δεκαετιών στο χώρο του φαρμάκου με όραμα να καλύψουν τις ανάγκες της ελληνικής φαρμακευτικής αγοράς. Η εξειδίκευση και οι ικανότητες των στελεχών της κάνουν την ATP Pharma έναν αξιόπιστο συνεργάτη στην ιατρική και φαρμακευτική κοινότητα. Το σταθερά αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας έχει ως στόχο να παρέχει στην Ελληνική αγορά ποιοτικά και οικονομικά ιατρικά - φαρμακευτικά προϊόντα.

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας είναι αφοσιωμένο στην αναζήτηση και διερεύνηση των αναγκών της εθνικής φαρμακευτικής αγοράς. Η καθημερινή μας επαφή με τους ευρωπαίους συνεργάτες μας και η αναζήτηση νέων καινοτόμων προϊόντων μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε υψηλής ποιότητας, οικονομικά προϊόντα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων και καλύπτουν τις ανάγκες των παρόχων υπηρεσιών υγείας.

Μέσω της συνεργασίας μας με καινοτόμους και αξιόπιστους εταίρους, στοχεύουμε στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου μας με την εισαγωγή νέων ποιοτικών προϊόντων που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της Ελληνικής αγοράς φαρμάκων.